Rachab en het rode koord

Het huis van Rachab stond op de muur van de stad Jericho. De verkenners van het volk Israël worden door haar verborgen op het dak onder bossen vlas. Wanneer de mannen van de koning van Jericho hen komen halen liegt ze dat ze al de stad uit zijn en de soldaten zetten de achtervolging in. De verspieders ontsnappen uit de stad door aan scharlaken koord te worden neergelaten. Ze vraagt aan de verspieders of zij en haar familie mogen worden gespaard bij de val van de stad. Die belofte krijgt ze op voorwaarde dat ze het rode koord laat hangen en zij en haar familieleden bij de val van de stad binnen blijven. En zo gebeurt het ook. Rachab en haar nakomelingen blijven onder Israëlieten wonen.

 

Dit bijbelverhaal staat in jozua 2
Deze bijbeltekst online lezen.
(Externe link naar biblija.net)

 
Website door Studio 135