Petrus in ere hersteld

Nadat Petrus Jezus tot drie keer heeft verloochend en - zoals Jezus had voorspeld- de haan 3x gekraaid heeft is Petrus erg bedroefd. Na de kruisiging en opstanding van Jezus wordt Petrus door Jezus geconfronteerd met zijn verloochening. Tot drie maal toe vraagt Jezus of Petrus van Hem houdt. In dit bijbelgedeelte wordt Petrus door Jezus weer in ere hersteld.

 

Dit bijbelverhaal staat in Johannes 21:15-17
Deze bijbeltekst online lezen.
(Externe link naar biblija.net)

 
Website door Studio 135