Paulus over de zekerheid van het geloof

Paulus getuigt over zijn geloof: "Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?" En ook: "Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, 39 noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here."

 

Dit bijbelverhaal staat in Romeinen 8:31-39
Deze bijbeltekst online lezen.
(Externe link naar biblija.net)

 
Website door Studio 135