Henoch wandelde met God

 

Henoch was de zoon van Jered en de vader van Methusalah. Hij werd geboren in het jaar 622 na de schepping van Adam, toen zijn vader de leeftijd van 162 jaar had bereikt. Zijn naam betekent zoveel als "De ingewijde" "De inzicht hebbende" en "De kenner". Henoch werd zonder te sterven van de aarde weggenomen toen hij 365 jaar oud geworden was. In Genisis 5:24 wordt dit zo beschreven: "Henoch leefde in nauwe verbondenheid met God; aan zijn leven kwam een einde doordat God hem wegnam". In een oudere vertaling staat: "En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen."

 

 

Dit bijbelverhaal staat in Genesis 5
Deze bijbeltekst online lezen.
(Externe link naar biblija.net)

 
Website door Studio 135