Gelijkenis van de rijke man en Lazarus

Jezus vertelt de gelijkenis van Lazarus, een zieke bedelaar die bij de poort van het huis van een rijke man lag. Deze rijke man hield er van om uitbundig feest te vieren. Lazarus hoopte dat er wat overbleef van het eten, maar er was niets voor hem. Nadat de bedelaar was overleden kwam ook de rijke man te overlijden. De rijke man kwam in het doderijk waar hij hevig gekweld werd. Toen zag hij Lazarus bij Abraham in de hemel. Hij vroeg Abraham om Lazarus naar hem toe te sturen om hem wat water te brengen. Maar Abraham zie: "Jij hebt je deel van het goede al ontvangen op aarde, terwijl Lazarus niets had." En ook gaf hij aan dat de kloof tussen de hemel en het dodenrijk te groot was. De rijke man vroeg vervolgens aan Abraham of Lazarus dan naar zijn broers op aarde gestuurd kon worden om hen te waarschuwen. Maar Abraham zei: "Ze kunnen naar Mozes en de profeten luisteren. Als ze dat al niet doen zullen ze ook niet lusiteren als er iemand uit de dood opstaat."

 

Dit bijbelverhaal staat in Lukas 16:19-31
Deze bijbeltekst online lezen.
(Externe link naar biblija.net)

 
Website door Studio 135