De steniging van Stefanus

Stefanus verrichtte grote wonderen en tekenen onder het volk. De joden kwamen hiertegen in verzet en beschuldigden hem er van dat hij Mozes en God had gelasterd. Tenslotte werd hij gevangen genomen en veroordeeld tot de dood door steniging. Stefanus sloeg zijn blik op naar de hemel en zie: "Ik zie Jezus aan Gods rechterhand in de hemel". De joden werden woest en sleepten hem de stad uit om hem te steniging. Terwijl zij dit deden bad hij: "Heer, reken hen deze zonde niet aan." Toen stierf hij. 

 

Dit bijbelverhaal staat in Handelingen 7:54-60
Deze bijbeltekst online lezen.
(Externe link naar biblija.net)

 
Website door Studio 135