Bijbelverhalen

Op onderstaande verhalen konden Zwollenaren stemmen fase 1 van het project (t/m juni 2011).Schepping van hemel en aarde

 

Adam en Eva in het paradijs

 

De zondeval

 

 

Henoch wandelde met God

 

 

Ark van Noach

 

Toren van Babel

 

Abraham en Sara

 

Abraham offert Isaak

 

Jakob en Esau

 

Jakob en de ladder naar de hemel

 

Jakob trouwt met Lea en Rachel

 

Worsteling van Jakob met God

 

Jozef en zijn broers

 

Israelieten als slaaf in Egypte

 

Mozes in het biezenmandje

 

Mozes wordt geroepen

 

Tien plagen

 

Paasfeest en uittocht uit Egypte

 

Doortocht door de Schelfzee

 

Tien geboden

 

Mozes vraagt de heerlijkheid van God te zien

 

Mozes richt de tabernakel op

 

Twaalf verspieders

 

Mozes sterft op de berg Nebo

 

Rachab en het rode koord

 

Jozua verovert Jericho

 

Jozua en de slag bij Gibeon

 

 

Debora en Barak

 

Gideon

 

Simson

 

Ruth

 

Geboorte van Samuel

 

Roeping van Samuel

 

Saul tot koning gezalfd

 

Jonathan verovert de Filistijnse wachtpost

 

David spaart Sauls leven bij Engedi

 

David tot koning gezalfd

 

David en Goliath

 

De vriendschap tussen David en Jonathan

 

David en Abigail

 

David verovert Jeruzalem

 

David en Mefoboset

 

David en Batseba

 

Psalm 103

 

 

Salomo's gebed om wijsheid

 

Salomo's wijsheid

 

De koningin van Seba bezoekt Salomo

 

Salomo's tempelbouw

 

Elia en de weduwe van Sarefat

 

Elia op de karmel

 

Elia ontmoet God op de Horeb

 

Elia opgenomen naar de hemel

 

Elisa en de kinderen van Jericho

 

Elisa en de olie van de weduwe

 

Genezing van Naaman

 

Koning Hizkia

 

Koning Josia

 

Verovering van Jeruzalem en de verwoesting van de tempel

 

Ezra en de herbouw van de tempel

 

Nehemia en de herbouw van Jeruzalem

 

Koningin Ester

 

Job en het lijden

 

Het liefdesverhaal van Hooglied

 

Roeping van Jesaja

 

Boekrol van Jeremia wordt gelezen en verbrand

 

Daniel en zijn vrienden bij de koning van Babylon

 

Daniel in de leeuwenkuil

 

Drie vrienden in de brandende oven

 

Jona in de walvis

 

Geboorte van Jezus

 

Herders in het veld

 

Wijzen uit het oosten

 

Jonge Jezus in de tempel

 

Verzoeking in de woestijn

 

Bruiloft in Kana

 

Jezus reinigt de tempel

 

Doop van Jezus

 

Vermenigvuldiging van brood en vis

 

Gelijkenis van de verloren zoon

 

Gelijkenis van de barmhartige Samaritaan

 

Gelijkenis van de zaaier

 

Jezus loopt over het meer

 

Gelijkenis van de rijke man en Lazarus

 

Jezus stilt de storm

 

De goede herder

 

Jezus geneest de verlamde die door vier vrienden door het dak wordt gelaten

 

Het verloren schaap

 

Jezus en de Samaritaanse vrouw

 

Laat de kinderen bij mij komen

 

Jezus en de verlamde bij Betesda

 

Jezus roept zijn volgelingen

 

Jezus en de opwekking van het dochtertje van Jairus

 

Jezus en de opwekking van Lazarus

 

Zalving van Jezus door Maria Magdalena

 

 

Jezus wast de voeten van de leerlingen

 

 

Jezus en Zacheus

 

Een vrouw op overspel betrapt

 

Verheerlijking op de berg

 

Rijke jongeling

 

Intocht in Jeruzalem

 

Laatste avondmaal

 

Gethsemane

 

Kruisiging van Jezus

 
 

De moordenaar aan het kruis

 

 

Opstanding van Jezus

 

Petrus in ere hersteld

 

Emmausgangers

 

Jezus laat zich zien aan de zeven discipelen aan het meer van Galilea

 

Hemelvaart van Jezus

 

Uitstorting van de heilige Geest

 

Leven van de eerste gemeente

 

De steniging van Stefanus

 

Bekering van Paulus

 

Zendingsreizen van Paulus

 

Paulus over de zekerheid van het geloof

 

Schipbreuk van Paulus

 

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

 


Website door Studio 135