Stimulerende informatiebijeenkomst

Op 8 juni verzamelden zich leden van een groot aantal kerken uit Zwolle in de aula van het Domincanenklooster. Na een kop koffie en een voorstelrondje hebben we samen doogesproken over het project. Hoe is het tot nu toe gegaan? Wat gaan we de komende weken doen? En hoe gaan we straks de top 10 aan zwolle teruggeven? Naast het uitwisselen van ervaringen is er ook gebrainstormd over mogelijke projecten en acties in de maanden vanaf september. Dit leverde een waardevolle lijst met suggesties op. In de komende periode zal dit verder uitgewerkt worden.

 

Ook bijzonder waren de verhalen over de ontmoetingen op straat die al hebben plaatsgevonden. De laagdrempeligheid van de vraag 'wat is uw mooiste Bijbelverhaal' speelt mee in de mooie reacties die we van mensen krijgen. Verder wordt het interkerkelijke karakter van dit project als zeer waardevol ervaren. Een mooi project om ook dichter bij elkaar te komen als christenen onderling.

 

Er wordt afgesproken na de zomer weer een meeting te plannen om samen de 'stem-fase' te evalueren en door te praten over wat er dan allemaal te gebeuren staat.

 

 
Website door Studio 135